VVS MONTAGE

VÅR KUNSKAP - ER TRYGGHET
VÅR HISTORIAMILJÖ & KVALITÉ

VI FÖRSTÅR VIKTEN AV...

EN FUNGERANDE VERKSAMHET

BRED KOMPETENS GER RESULTAT

För oss kommer kvaliteten alltid först, och med kvalitet menar vi ett arbete som är rätt utfört från början till slut. Ett arbete där resultatet lever upp till de krav, behov och förväntningar som våra kunder har.

VVS Montage i Bålsta AB bildades 1998, men har en historia som sträcker sig tillbaka till 1980-talet.

1988 startades VVS Montage i Håbo AB som köptes av VVS Montage i Bålsta AB 2000.

Huvudkontoret som ligger i en nyproducerad fastighet med focus på miljö och energieffektivitet som ledord ligger i Bålsta mitt i hjärtat av Mälardalen.

I dag är vi 28 medarbetare, samtliga med rätt kompetens och med stort engagemang både inför det arbete vi utför och gentemot våra kunder.

Vi utför VS-uppdrag åt stat, kommun och landsting, men också som underentreprenör åt olika byggbolag.

Vi har ett miljöfokus vad gäller bland annat transporter, val av material och arbetsmetoder. Vi är stolta över vår yrkeskompetens och vi alltid tar ansvar oberoende storlek av jobb, litet som stort tar vi ansvar från början till slut.

EN STARK OCH INNOVATIV PARTNER

I vår personalstyrka har vi en genomtänkt fördelning av funktioner och kompetenser.

VVS Montage består av…

  • En VD
  • En produktionschef
  • Två projektledare
  • En serviceledare
  • Tjugotre montörer, varav fyra licenssvetsare

Dessutom är vi ackrediterade för att arbeta med medicinska gasinstallationer.

Våra projektledare och produktionschef har mångåriga erfarenheter i branschen, är vana att driva och planera både stora och små jobb. De har bland annat utbildning i projektledning, entreprenadjuridik, BAS-U & BAS-P, kalkyl och diplomerad VVS-tekniker, samt VVS-ingenjör.

Vi arbetar ofta i miljöer där känslig verksamhet ständigt pågår, inte sällan miljöer med specifika krav – som till exempel sjukhus, fängelser samt andra känsliga områden. För oss är det viktigt att vårt arbete sköts smidigt och effektivt, för att i minsta möjliga mån påverka den ordinarie verksamheten.

Vår kompetens sträcker sig från vanliga servicearbeten till mer avancerade arbeten som undercentraler eller stambyten. Vi erbjuder också licenssvetsning och licenslödning. Samtliga medarbetare är utbildade och certifierade för Säker vatten samt innehar ID06.

ETT SPECIALISTFÖRETAG

Vi jobbar ofta i miljöer med specifika krav som t.ex. sjukhus och erbjuder bland annat…
servicearbeten

undercentraler

stambyten

licenssvetsning

licenslödning

medicinska gaser

provtryckningar

legionellafrågor

tjänster

LITE AV DET VI ERBJUDER

Med vår breda kompetens inom VVS-arbeten kan vi erbjuda dig som kund inte bara mindre servicearbeten som att motera in din nya kökskran.

Vi kan även åta oss projekt på totalentreprenad vilket innebär att vi då kan projektera bygghandlingar, ta fram åtgärdshandlingar samt utförandet av själva arbetet.

Oavsett jobb ser vi till att valet av material är av högsta kvalité och har en så liten miljöpåverkan som möjligt.

LICENSSVETSNING

Personal som har licens för tig-svetsning för både svart och rostfritt.

SERVICE

Med en kontinuerlig grupp servicemontörer i arbete, kan vi snabbt vara på plats.

MEDICINSKA GASER

Vi tar åt oss hela jobbet kring medicinska gaser.

STAMBYTE

Stambyte vid pågående drift som för t.ex. sjukhus.

NÅGRA ORD FRÅN VÅR VD

FÖR OSS KOMMER KVALITÉ ALLTID FÖRST

Vår strävan och stolthet att vara del av samhällsbygget med hårt arbete logiskt tänkande och kvalitativa tjänster utvecklar oss som människor och företag.

Det är vi stolta över.

NÅGRA ORD FRÅN VÅR VD

FÖR OSS KOMMER KVALITÉ ALLTID FÖRST

Vår strävan och stolthet att vara del av samhällsbygget med hårt arbete logiskt tänkande och kvalitativa tjänster utvecklar oss som människor och företag.

Det är vi stolta över.

KONTAKTA OSS

Sjövägen 21, 746 31 Bålsta
08-33 01 77
stefan.hogberg@vvsmontage.se